Paralelní webové stránky

Drazí přátelé ve zbrani,

možná jste si všimli, že se objevily nové oddílové stránky. A možná to ve vás vyvolalo pár otázek. Dovolte nám na ně zkusit odpovědět:

Původní webové stránky oddílu www.sermbohemians.cz (dostupné také na adrese www.serm.cz) fungují stále. Jsou to ony dlouholeté webovky, které znáte z dřívějších dob, a na kterých najdete rozsáhlý archiv informací i aktualit. Společně s nimi funguje i tato facebooková stránka. Spravují je trenéři Anna Žáková a Honza Mensdorff. Příspěvky na web i FB může přidat kdokoliv, kdo bude mít na srdci cokoliv relevantního – stačí kontaktovat výše zmíněné.

Nové webové stránky www.sermbp.cz fungují pár dní. Spravuje je současný předseda oddílu Vladimír Moravec. Začaly vznikat poté, co skupina trenérů zveřejnila vyjádření, kterým se distancovala od kroků pana Moravce. Společně s těmito webovkami Vláďa Moravec spravuje i instagramový účet (založený v podobném čase).

Rozhodně nenabádáme k bojkotu jednoho či druhého komunikačního kanálu. Naopak všem vřele doporučujeme sledovat všechny zmíněné stránky i sociální sítě. Jen přitom mějte na paměti, že tyto dvě hlavní skupiny komunikačních kanálů spravují různí lidé, kteří se nachází v různých oddílových pozicích a mezi kterými je stále napjatá a nevyřešená situace. Děkujeme za pochopení!