Předseda oddílu svolává (?) mimořádnou členskou schůzi

Vážení a milí členové oddílu šermu Bohemians,
aktualizované oznámení ke svolávané mimořádné členské schůzi oddílu šermu TJ Bohemians naleznete níže.
Oznámení je veřejně dostupné na webu TJ Bohemians Praha / aktuality a je vyvěšené na dveřích TJ Bohemians Hagibor, Izraelská 6, Praha 10.

za vedení oddílu
MUDr. Vladimír Moravec, předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha

Poznámka: Jistě jste si všimli, že interní situace v našem oddíle je poněkud napjatá. Oznámení o svolání členské schůze si s ostatními členy podepsanými pod vyjádřením od začátku vážíme, nepovažujeme jej ale za směrodatné. Vzhledem k současné pandemické situaci chybí v oznámení jakékoliv datum schůze, což samozřejmě chápeme. Nicméně v datu ve znění „až situace dovolí“ nevidíme řešení aktuální situace. Ta proto zůstává stále nevyřešenou. Doufáme, že se co nejdříve vyřeší.

za členy oddílu podepsané pod vyjádřením
Anna Žáková, DiS., trenérka šavle