Kangaroo’s pocket 2019

On Sunday February 17 9th year of veteran tournament was held.

We were prepared quite well, but in the right moment the computer refused to boot. Pressed by time, we started with hand written tables and counted results as in good old times.

Fencing was very pleasant. We hope our friends from Poland and Hungary were also satisfied.

Few pictures in photogallery.

Results

Foil AK 0 + 1 – round

123456789VD-O
1 Kristof Marton41XVVV1331
2 Sandor Hegedus VVXV4VV3412
3 Vladimír MoravecV3XVVVVV615
4 Petr ŠimekAAAAAAAA
5 Dana Skokanová211X2V001-21
6 Alessandro Grimaldi0V4XV4112-1
7 Béla Fábián110X2V111-23
8 Tamás TörökV13XVVV14-7
9 Dan KašparVV4XVVVV620

Foil AK 0 – elimination

1 Dan Kašpar
Dan Kašpar10
4
Dan Kašpar
3 Tamás Török10
Tamás Török5
2 Béla Fábián4

Ranking

 1. Dan Kašpar
 2. Tamás Török
 3. Béla Fábián

Foil AK 1 – elimination

1 Vladimír Moravec
Vladimír Moravec10
8
Vladimír Moravec6
5 Dana Skokanová8
Alessandro Grimaldi4
4 Alessandro Grimaldi10
Kristof Marton
3 Kristof Marton
Kristof Marton10
6
Kristof Marton10
7
Sandor Hegedus9
2 Sandor Hegedus
Alessandro Grimaldi3
Sandor Hegedus
Sandor Hegedus10

Ranking

 1. Kristof Marton
 2. Vladimír Moravec
 3. Sandor Hegedus
 4. Alessandro Grimaldi
 5. Dana Skokanová

Foil AK 2 – round

 123456VD-O
1 Tamás Sárdi3VVVV414
2 András MészárosVVVVV518
3 Monika Biró 102V41-10
4 Wacław Barański 11VVV31
5 Zdeněk Schlibener1224V1-7
6 Michal Šolc11V011-16

Foil AK 2 – elimination

1 András Mészáros
András Mészáros10
8
András Mészáros10
5 Monika Biró 2
Zdeněk Schlibener4
4 Zdeněk Schlibener10
András Mészáros
3 Wacław Barański 7
Michal Šolc4
6 Michal Šolc10
Tamás Sárdi3
7
Tamás Sárdi10
2 Tamás Sárdi
Zdeněk Schlibener10
Zdeněk Schlibener
Michal Šolc1

Ranking

 1. András Mészáros
 2. Tamás Sárdi
 3. Zdeněk Schlibener
 4. Michal Šolc
 5. Wacław Barański
 6. Monika Biró

Foil AK 3 + 4 – round

 12345678VD-O
1 Imre SzabóVVVVVVV724
2 Dominik Chren1V1113V2-13
3 Jiří Kouba02V423V2-10
4 Jan Kučera1V332V42-7
5 Štefan Balko2VVVV3VV612
6 Lajos Arany-Toth2VVV20V44
7 Jiří Bodó3VV43VV47
8 Jiří Zoubek233V0221-17

Foil AK 3 – elimination

1 Imre Szabó10
Imre Szabó10
4 Jiří Kouba3
Imre Szabó
3 Jiří Bodó4
Štefan Balko4
2 Štefan Balko10
Jiří Kouba10
Jiří Kouba
Jiří Bodó6

Ranking

 1. Imre Szabó
 2. Štefan Balko
 3. Jiří Kouba
 4. Jiří Bodó

Foil AK 4 – elimination

1 Lajos Arany-Toth10
Lajos Arany-Toth10
4 Jiří Zoubek5
Lajos Arany-Toth
3 Dominik Chren10
Dominik Chren9
2 Jan Kučera7
Jiří Zoubek10
Jiří Zoubek
Jan Kučera8

Ranking

 1. Lajos Arany-Toth
 2. Dominik Chren
 3. Jiří Zoubek
 4. Jan Kučera

Sabre AK 0 + 1 + 2 – round

 123456789VD-O
1 Wacław Barański 2VVVVV1V6
2 Jan MensdorffVVV131133
3 Jan Fous01V310011
4 Dana Skokanová311122010
5 Michal Šolc2VVV01223
6 Zdeněk Schlibener2VVVV3024
7 Aleksander Mazik 2VVVVV2V6
8 Robert NowickiVVVVVVVV8
9 Dan Kašpar0VVVVV405

Sabre AK 0

Ranking

 1. Dan Kašpar

Sabre AK 1 – elimination

1 Robert Nowicki10
Robert Nowicki10
4 Dana Skokanová1
Robert Nowicki
3 Jan Fous2
Aleksander Mazik 2
2 Aleksander Mazik 10
Dana Skokanová9
Jan Fous
Jan Fous10

Ranking

 1. Robert Nowicki
 2. Aleksander Mazik
 3. Jan Fous
 4. Dana Skokanová

Sabre AK 2 – elimination

1 Zdeněk Schlibener10
Zdeněk Schlibener5
4 Michal Šolc9
Wacław Barański
3 Jan Mensdorff7
Wacław Barański 10
2 Wacław Barański 10
Michal Šolc10
Michal Šolc
Jan Mensdorff7

Ranking

 1. Wacław Barański
 2. Zdeněk Schlibener
 3. Michal Šolc
 4. Jan Mensdorff

Sabre AK 3 + 4 – round

 12345VD-O
1 Dominik Chren301V1
2 Jiří KoubaV12V2
3 Andras Nagy VVVV4
4 Bohuslav DoležalV24V2
5 Jiří Bodó31320

Sabre AK 3 – elimination

1 Andras Nagy 10
Andras Nagy 10
4 Jiří Bodó2
Andras Nagy
3 Jiří Kouba2
Bohuslav Doležal7
2 Bohuslav Doležal10
Jiří Bodó1
Jiří Kouba
Jiří Kouba10

Ranking

 1. Andras Nagy
 2. Bohuslav Doležal
 3. Jiří Kouba
 4. Jiří Bodó

Sabre AK 4

Ranking

 1. Dominik Chren