Bohemians Masters

Drazí šermíři a přátelé ve zbrani,

členská schůze oddílu šermu je za námi. Uskutečnila se nadvakrát – jako mimořádná a jako náhradní. Od sebe je dělily tři týdny. Během těch se z vůle předsedy Vladimíra Moravce radikálním způsobem změnila členská základna. Přibylo významné množství dospělých nováčků loajálních předsedovi, zatímco jeho odpůrcům z řad dlouholetých šermířů bylo řečeno, že už nejsou členy Bohemians. Tato skutečnost umožnila Vladimírovi Moravcovi doplnit výbor o své sympatizanty. Tím bylo převzetí oddílu dokonáno.

Celý průběh schůze včetně výsledku hlasování proto rozporujeme oficiální cestou na výbor celé TJ Bohemians.

S dalšími kroky současného vedení nechceme být spojováni. Proto vás nyní zdravíme z nově založeného oddílu MASTERS BOHEMIANS (šerm). Nadále v něm budeme navazovat na původní a léta budovanou tradici oddílu, ze které pod současným vedením oddílu šermu nezbylo zhola nic.

Anna Žáková, Ondřej Kouba, Jan Mensdorff, Jan Hartmann, Prokop Ochec, Šárka Koubová, Jiří Kouba, Tomáš Chren, Dominik Chren, Ivo Svoboda, Lucie Svobodová, Hana Borovičková, Petr Milisderfer, Ivana Křížová, Vojtěch Hradečný, Petr Střítezský, Petr Kolodrubec, Šimon Kolář, Matouš Fendrych, Tomáš Kučera, Filip Sýkora, Jan Vagner (rozený Martin Sosna)