Zelená šavle 2019

V sobotu 27. dubna proběhl v naší šermírně 1. ročník turnaje Zelená šavle.

Sešlo se dvacet pánů a deset dam, šermovalo se v přátelském duchu, dali jsme si záležet na tom, aby tentokrát vše proběhlo hladce a dodrželi jsme časový harmonogram.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kdo si přijeli zašermovat i těm, kdo se podíleli na organizaci.

Výsledky:
Muži
Ženy

Fotky najdete zde