Vyjádření členů oddílu k vedení

Všem šermířům,

distancujeme se od všech kroků předsedy našeho oddílu sportovního šermu Bohemians Praha – Vladimíra Moravce.
Nesouhlasíme s jeho svévolným způsobem řízení – výbor rozhoduje pouze ve 2 z 5 řádně volených členů. Zbývající 3 již v září odešli z oddílu. Všechna rozhodnutí výboru od té doby nepovažujeme za legitimní.

Nesouhlasíme s jeho personální politikou – sám sebe jmenoval hlavním trenérem, odvolal již 3 zkušené trenéry a další pod jeho vedením nechtějí pokračovat. To jistě nevede ke zvýšení úrovně našich závodníků.

Nesouhlasíme s jeho chováním vůči členům – prokazatelně vede k odlivu úspěšných závodníků všech věkových kategorií. Tím nejen klesá výkonost oddílu, ale tento významný pokles členské základny znamená i citelné snížení finančních prostředků. Důsledkem pak bude omezení činnosti.

Nic z výše zmíněného není způsobeno ani ovlivněno současnou pandemickou situací.

Za jediné možné řešení situace považujeme svolání členské schůze, ke kterému byl výbor vyzván 10. ledna 2021.

Podepsáni členové oddílu: Ondřej Kouba, Jan Mensdorff, Tomáš Chren, Jiří Kouba, Dominik Chren, Ivo Svoboda, Pavlína Michalcová, Ivana Křížová, Šimon Kolář, Anna Žáková,  Kryštof Navrátil