Schůzka rodičů

Drazí rodiče našich mladých šermířů,

zveme vás všechny na schůzku, která je určená všem, kteří se chtějí dozvědět o plánovaném fungování oddílu pro tento školní rok. Zároveň bude prostor pro veškeré dotazy a konzultace s trenéry ohledně vaší ratolesti. Zkrátka společně probereme vše, co vás tíží nebo co ještě nevíte. Termíny schůzky jsou dva. První z nich je primární, ten druhý náhradní pro ty, kteří v první termín nemohou.

  • středa 19. září od 18:00 
  • pondělí 24. září od 18:00

Obě dvě schůzky se uskuteční v baru Bohemians nad naší šermírnou v Hagiboru. Těšíme se na vás!