Oddílové příspěvky

Jako každé pololetí je nutné zaplatit oddílové příspěvky.

Na příspěvcích je závislá celá činnost našeho oddílu a bez nich to jednoduše nebude fungovat. Příspěvky (2 800 Kč/pololetí) je nutné zaplatit co nejdříve bankovním převodem:

Účet: 18436101 /0100
Variabilní symbol: 218111000
Doprovodný text: jméno a příjmení 

Příspěvky nám zajišťují chod oddílu, společný materiál včetně energií a pojištění jednotlivce po dobu tréninku. Zaplacení příspěvků plátci pokrývá společný trénink dvakrát týdně po dvou hodinách, u školky po jedné hodině. Pokud má někdo pravidelné šermířské školy (1/2 hod týdně), připlatí na příspěvcích 1000 Kč za pololetí. Vše ostatní je nad rámec a záleží na domluvě s trenéry.